"ตัดเร็ว ตัดไว วางกองสวย
ผลิตได้มาตรฐาน มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญงานเก็บเกี่ยว"
Blog Details
Blog Details

"ช้างแทรกเตอร์" เข้าร่วมอบรมและสาธิต การจัดการเก็บเกี่ยวอ้อย ตัดอ้อยสด ณ "โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน"

"ช้างแทรกเตอร์" เข้าร่วมอบรมและสาธิต การจัดการเก็บเกี่ยวอ้อย ตัดอ้อยสด  ณ "โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน"

โรงงานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องตัดอ้อยและสางใบช้างแทรกเตอร์ นำร่องตัดอ้อยสดจำนวนมาก

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในช้างแทรกเตอร์