"ตัดเร็ว ตัดไว วางกองสวย
ผลิตได้มาตรฐาน มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญงานเก็บเกี่ยว"
Blog Details
Blog Details

สาธิตการตัดอ้อยที่อินโดนีเซีย 17-21 มิ.ย.62

Amazing performance by Changtractor!