"ตัดเร็ว ตัดไว วางกองสวย
ผลิตได้มาตรฐาน มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญงานเก็บเกี่ยว"
Blog Details
Blog Details

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Sugarex Thailand 2019 วันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Sugarex Thailand 2019 

มหกรรมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับเอเชีย ด้านอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลและการเกษตร

วันที่ 12-13 กันยายน 2562 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

เวลา 10.00-17.00 น.

แล้วพบกันนะคะ