"ตัดเร็ว ตัดไว วางกองสวย
ผลิตได้มาตรฐาน มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญงานเก็บเกี่ยว"
Blog Details
Blog Details

"ช้างแทรกเตอร์" บรรยายเรื่อง "กระบวนการเก็บเกี่ยวอ้อยสดด้วยเครื่องตัดอ้อยช้างแทรกเตอร์" ณ โรงงานน้ำตาลลิน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ช้างแทรกเตอร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "กระบวนการเก็บเกี่ยวอ้อยสดด้วยเครื่องตัดอ้อยช้างแทรกเตอร์"  ณ โรงงานน้ำตาลลิน จ.อุทัยธานี

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และพนักงาน โรงงานน้ำตาลลิน มา ณ โอกาสนี้