"ตัดเร็ว ตัดไว วางกองสวย
ผลิตได้มาตรฐาน มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญงานเก็บเกี่ยว"
Blog Details
Blog Details

รวมภาพบรรยากาศของ

รวมภาพบรรยากาศของ "ช้างแทรกเตอร์" ในงานมหกรรมงานแสดงสินค้า เทคโนโลยีระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลและการเกษตร Sugarex Thailand 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) วันที่ 12-13 กันยายน 2562