"ตัดเร็ว ตัดไว วางกองสวย
ผลิตได้มาตรฐาน มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญงานเก็บเกี่ยว"
Blog Details
Blog Details

งานเปิดตัวเครื่องตัดอ้อย & เครื่องสางใบอ้อย “ช้าง แทรกเตอร์” ที่โรงงานน้ำตาลประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 21-25 ก.ย.2561 ที่ผ่านมา

งานเปิดตัวเครื่องตัดอ้อย & เครื่องสางใบอ้อย “ช้าง แทรกเตอร์” ที่โรงงานน้ำตาลประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 21-25 ก.ย.2561 ที่ผ่านมา


ในงานมีการบรรยาย ให้ความรู้ และสาธิตการตัดอ้อยในแปลงอ้อยจริงให้แก่ผู้บริหารโรงงานน้ำตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อยฟิลิปปินส์ได้เห็นการทำงานกันชัดๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก


ขอขอบคุณโรงงานน้ำตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อยฟิลิปปินส์ทุกท่านที่ให้ความสนใจ “ช้างแทรกเตอร์” ของไทย และขอบคุณทีมงานของเราทุกท่านที่ร่วมแรงรวมใจ ดันเครื่องตัดอ้อยของไปไกลถึงตลาดโลก


ช้างแทรกเตอร์ เครื่องตัดอ้อยไทย ดังไกลทั่วโลก!