"ตัดเร็ว ตัดไว วางกองสวย
ผลิตได้มาตรฐาน มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญงานเก็บเกี่ยว"
Blog Details
Blog Details

35 ปี พ.แทรกเตอร์กำแพงเพชร 20 ตุลาคม 2561