"ตัดเร็ว ตัดไว วางกองสวย
ผลิตได้มาตรฐาน มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญงานเก็บเกี่ยว"
Blog Details
Blog Details

สาธิตการตัดอ้อยที่ จ.เพชรบูรณ์ 15 ตุลาคม 2561